Forum Obywatelskiego Rozwoju

21.10.2008 Warszawa (PAP) – O pilne przygotowanie i przegłosowanie pakietu zmian, który uczyniłby prawo wyborcze przyjaznym dla obywateli zwrócili się we wtorek do polityków inicjatorzy „Koalicji 21 października”.

„Koalicję 21 października” tworzą organizacje pozarządowe, które przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku przeprowadziły ogólnokrajową kampanię społeczną pod hasłem: „Zmień kraj – idź na wybory”, mającą na celu zachęcenie obywateli do wzięciu udziału w wyborach.

W realizację kampanii zaangażowane są: Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Szefowa Instytutu Spraw Publicznych prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała podczas konferencji „do sił politycznych w kraju i do władzy ustawodawczej”, aby jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2009 r., „wyjąć” z przygotowywanego Kodeksu Wyborczego „parę podstawowych projektów ustaw, które można bardzo szybko przepuścić drogą przyspieszoną przez parlament”.

Jak przypomniała, proponowane przez organizacje pozarządowe zmiany dotyczące prawa wyborczego wiele miesięcy temu zostały przekazane politykom i miały się znaleźć w zapowiadanym Kodeksie Wyborczym.

Jednak, zauważyła pani profesor, prace nad nim posuwają się bardzo wolno. Oceniła, że aby zdążyć ze zmianami przed planowanymi na 2009 r. wyborami do PE należy pilnie wprowadzić „Pakiet Obywatelski”, który umożliwi obywatelom w pełni korzystanie z ich konstytucyjnych praw.

„Pakiet Obywatelski” autorstwa „Koalicji 21 października” zakłada m.in.: wprowadzenie procedury głosowania korespondencyjnego w wyborach. Możliwość głosowania obejmowałaby polskich wyborców przebywających poza granicami kraju, którzy borykają się z dużymi trudnościami z dotarciem do lokali wyborczych, oraz osoby chore, starsze i niepełnosprawne.

Innym rozwiązaniem, które zdaniem organizacji pozarządowych najlepiej sprawdziłoby się w polskich warunkach, byłoby umożliwienie głosowania osobom niepełnosprawnym przez pełnomocnika.

Za konieczne uznano również wprowadzenie we wszystkich wyborach i referendach dwudniowego głosowania. Zdaniem Aleksandra Smolara z Fundacji im. Stefana Batorego taka procedura, która skutecznie sprawdziła się w Polsce podczas referendum akcesyjnego w 2003 roku „ułatwiłaby udział w wyborach zapracowanym i zajętym Polakom”.

Równie ważnym aspektem dla zwiększenia frekwencji wyborczej jest dotarcie z praktyczną informacją o wyborach do wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli. Cel ten umożliwi – zdaniem uczestników konferencji – wprowadzenie na wzór wielu państw europejskich, systemu informowania o dacie i miejscu wyborów poprzez bezpośrednią wysyłkę indywidualnych zawiadomień do obywateli.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że brak wymienionych wyżej zmian w konsekwencji może doprowadzić do powtórzenia w przyszłorocznych wyborach do PE dramatyczniej niskiej frekwencji z 2004 roku.

Poinformowali, że jeżeli partie polityczne niezwłocznie nie uchwalą postulowanych zmian koalicja przygotuje ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod proponowanymi zmianami i przedłoży obywatelski projekt nowelizacji ordynacji wyborczych. (PAP)