Forum Obywatelskiego Rozwoju

Profesor Leszek Balcerowicz został nowym wiceprezydentem prestiżowego stowarzyszenia ekonomistów International Atlantic Economic Society (IAES). Kadencja prof. Balcerowicza rozpoczęła się w niedzielę 12 października 2008 r.

IAES zostało założone w 1973 r. jako forum naukowe dla ekonomistów oraz naukowców dziedzin pokrewnych z całego świata, aby sprzyjać wymianie idei naukowych oraz wyników badań prowadzonych na całym świecie. Misją IAES jest ułatwianie komunikacji między ekonomistami, a także promowanie rozwoju intelektualnego ekonomistów oraz innych badaczy zainteresowanych ekonomią poprzez sponsorowanie i publikację artykułów rozpowszechnianych w całym świecie. Więcej informacji o IAES na stronie http://www.iaes.org/

Panie Profesorze

Serdecznie gratulujemy!

Zespół FOR