Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja FOR była obecna na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbywało się w dniach 10-12 września.

Reformy w Europie Środkowej – przyczyny sukcesów i porażek.

Sesja plenarna 12 września

Upadek socjalizmu dał krajom Europy Środkowej szansę na nadrobienie dystansu, jaki pod względem dochodu na mieszkańca dzieli je od Zachodu. Nie wszystkie kraje w równym stopniu skorzystały z tej szansy. Jedne recepty na rozwój się sprawdziły, inne nie. Sesja poranna 12 września była poświęcona zarówno sukcesom gospodarczym, jak i porażkom. Porównanie obu rodzajów doświadczeń pozwoliło określić, co zrobić i czego unikać, aby zapewnić krajom szybki rozwój.

Moderator:

Ludwik Sobolewski, Prezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Paneliści:

Leszek Balcerowicz, Przewodniczący rady Fundacji, Fundacja FOR

Lajos Bokros, Rektor, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Węgry

Mikulas Dziurinda, Poseł, Zgromadzenie Narodowe Republiki Słowackiej

Jak podatek liniowy może nas przybliżyć do cudu gospodarczego?

Panel dyskusyjny 11 września

Warunkiem potrzebnym do zapewnienia Polsce trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego jest uproszczenie systemu podatkowego połączone z obniżeniem ciężarów podatkowych. Uczestnicy debaty rozmawiali o podatku liniowym, jako jednym z rozwiązań mogących wzmacniać fundamenty rozwoju gospodarczego. Geneza i idea podatku liniowego zostały zestawione z doświadczeniami krajów z regionu tak, aby określić warunki do odniesienia maksymalnych korzyści z tego rozwiązania.

Moderator:

Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers, Polska

Paneliści:

Katarzyna Czarnceka-Żochowska, Partner PricewaterhouseCoopers, Polska

Laszlo Gyerko, Wiceprezes, Urząd ds. Zarządzania Mieniem Państwowym, Rumunia

Ivan Miklos, Deputowany Zgromadzenia Narodowego Słowacji

Andrzej Rzońca, Wiceprezes, Fundacja FOR

Taavi Vaskimagi, Minister, Ministerstwo Finansów Republiki EstońskiejPrzeczytaj Analizę FOR 1/2008: „Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego?”

Społeczeństwa starzejące się – ciężar dla gospodarki czy nowe szanse?

Panel dyskusyjny 12 września

W trakcie panelu uczestnicy starli się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
Jak płacone będą pensje, jeśli w przyszłości będzie więcej emerytów niż ludzi w wieku produkcyjnym?Jak starzenie się społeczeństwa wpływa na ekonomiczny rozwój kraju? W jakim wieku pracownicy powinni przechodzić na emeryturę? Kto będzie w stanie ponosić koszty utrzymania emerytów? Czy i jak firmy ubezpieczeniowe powinny reagować na zmiany demograficzne? Czy imigracja jest odpowiedzią na problemy starzenia się społeczeństwa? Czy seniorzy mają potencjał produkcyjny?


Moderator:

Jacek Michałowski, Dyrektor Programowy, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności

Paneliści:

Morris Altman, Profesor i Kierownik, Wydział Ekonomii Uniwersytet Saskatchewan, Kanada

Michał Boni, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Marina Krasilnikowa, Zastępca Dyrektora, Centrum Analityczne Jurija Lewady, Rosja

Ryszard Petru, Główny Ekonomista, Bank BPH S.A.

Wiktor Wojciechowski, Wicedyrektor Działu Analitycznego, Fundacja FOR


Przeczytaj Analizę 2/2008: „Wyzwania dla rynku pracy wynikające ze starzenia się społeczeństw.”