Forum Obywatelskiego Rozwoju

HayGroup jest międzynarodową firmą doradczą, której działalność skupia się na pomocy podmiotom gospodarczym w realizacji ich strategii. W ostatnim raporcie grupy przedstawiono, jak w rożnych regionach świata kształtuje się siła nabywcza pracowników kadry zarządzającej. W danych zaprezentowanych w dokumencie uwzględniono stawki podatkowe, jakim podlegają zarobki menedżerskie oraz koszty życia w poszczególnych państwach.

Badania Hay Group wskazują na to, że w ostatnim okresie mieliśmy do czynienia ze wzrostem siły nabywczej menadżerów. Wyraźnie dała zauważyć się zależność polegająca na tym, że najwyższy wzrost odnotowano tam, gdzie gospodarka rozwijała się najszybciej. Prognozy na przyszłość wskazują jednak, że tempo wzrostu siły nabywczej w omawianej grupie pracowników będzie się zmniejszać.

Raport przynosi również kilka interesujących wniosków. Podkreśla się w nim, że największą siłą nabywczą dysponują menadżerowie w krajach bliskiego wschodu takich jak Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Do wysoko notowanych zalicza się również państwa w naszym regionie: Rumunię, Rosję oraz Polskę. Z kolei najniższa jest siła nabywcza Skandynawów.

Czytaj więcej na stronie internetowej HayGroup

– Rafał Osiński