Forum Obywatelskiego RozwojuPomimo tego, że przedsiębiorcy od dłuższego czasu sygnalizują problemy z zatrudnianiem pracowników z wykształceniem średnim technicznym, to szanse na podjęcie pracy przez absolwentów z tytułem magistra są cały czas trzykrotnie większe niż osób, które kończą zasadniczą szkołę zawodową. O tym i o innych konsekwencjach niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku w Polsce mówi opublikowany we wtorek raport FOR i Fundacji im. Friedricha Eberta ?Czego (nie)uczą polskie szkoły??.

 Zobacz informację prasową z 2 września 2008 r.