Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jak zreformować polską edukację? – rekomendacje dla polityki gospodarczej

  • Szkoły powinny być oceniane na podstawie m.in. sytuacji na rynku pracy ich absolwentów.
  • Należy uruchomić system monitoringu sytuacji zawodowej absolwentów także dlatego, aby młodzież podejmowała świadome decyzje edukacyjne.
  • Należy zlikwidować bariery administracyjne, które fachowcom bez przygotowania pedagogicznego uniemożliwiają prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach.
  • Należy zrezygnować z utrzymywania wielu małych szkół zawodowych i uczelni wyższych, które nie mają odpowiedniego zaplecza do praktycznej nauki zawodu.
  • Podniesienie jakości kształcenia wymaga wzmocnienia konkurencji pomiędzy uczelniami. Do tego potrzebna jest zmiana systemu finansowania szkół – pieniądz powinien iść za studentem.

Autorzy:

Urszula Sztanderska
Wiktor Wojciechowski (współpraca)