Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zobacz pełną wersję raportu Doing Business 2008

W dniu 3 lipca 2008 r. odbyła się oficjalna prezentacja polskiej wersji raportu „Doing Business 2008” przygotowanego przez Bank Światowy.

Zdjęcie z konferencji prasowej

„Doing Business 2008” należy do najważniejszych w świecie raportów na temat wolności gospodarczej. Dzięki Fundacji FOR jest dostępny nie tylko w języku angielskim i chińskim lecz także polskim. Niestety nasz kraj zajmuje niechlubne 74. miejsce na 178 badanych krajów. Co gorsza Polska spadła o 6 miejsc w stosunku do poprzedniego roku. Wyprzedziły nas m.in. Salwador, Grenada, Kazachstan czy Kenia, których władze przejawiają większą wole reform. Daleko nam nawet do najsłabszych krajów Europy Środkowej (Czech, Słowenii), które są prawie dwadzieścia pozycji wyżej. Prym w Europie Środkowo-Wschodniej wiodą kraje bałtyckie, które zajmują miejsca w pierwszej trzydziestce.
Kompleksowy raport jakim jest „Doing Business 2008” uwzględnia 10 najważniejszych obszarów dla prowadzenia działalności gospodarczej. Polska przyzwoicie wypada jedynie w dwóch. Pierwszy dotyczy czasu, kosztów i formalności związanych z importem i eksportem (40. miejsce) i zabezpieczenia inwestorów (33.). Najgorsze miejsca (odpowiednio 129., 156. i 125.) zajmujemy w obszarach: rozpoczęcia działalności gospodarczej, uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz płacenia podatków.
W raporcie, poza tabelami dotyczącymi poszczególnych obszarów badań i opisami wszystkich krajów, znajdziemy również bardzo dokładnie przedstawioną metodologię badań i co ważniejsze, konkretne propozycje reform jakie należy wprowadzić. Sugestie są oparte na realnych doświadczeniach krajów, które już się zdecydowały na takie kroki.
Następny raport w wersji angielskiej ukaże się już za kilka miesięcy. Nikt w nim nie będzie koncentrował się na przeszkodach, jakie napotykają reformatorzy we wprowadzaniu ułatwień dla przedsiębiorców, lecz będzie twardo oceniał zrealizowane już postępy. Jeżeli zatem chcemy istotnie podnieść naszą pozycję i wysłać jasny sygnał, że Polska to kraj przyjazny dla businessu musimy niezwłocznie i sprawnie wprowadzić konkretne reformy, które zmienią warunki panujące w zaniedbanych obszarach. Według wyliczeń ekonomistów Banku Światowego, wprowadzenie zalecanych reform przyśpieszyłoby nasz wzrost gospodarczy w poprzednich latach o ponad punkt procentowy rocznie.

„Doing Business 2008” jest wspólną publikacją Banku Światowego oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej wydanej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Ius et Lex oraz Fundacją FOR.