Forum Obywatelskiego Rozwoju

Pomysłodawcami Global Entrepreneurship Week są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana ? Carl Schramm.

Celem projektu w Polsce jest zorganizowanie cyklu przedsięwzięć adresowanych do młodych Polaków, które będą promować postawy przedsiębiorcze oraz działalność gospodarczą jako atrakcyjną drogę życiową. Projekt zostanie przeprowadzony przez koalicję wszystkich organizacji i instytucji, które uznają przedsiębiorczość jako istotną wartość społeczną. Uczestnikami Koalicji Przedsiębiorczych mogą być także osoby fizyczne. Przewodniczącym Komitetu Honorowego ŚTPwP jest Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki. Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego przyjęli znani politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów. Pełnią oni rolę Ambasadorów ŚTP w Polsce. Bieżącymi przygotowaniami do Tygodnia kieruje Komitet Koordynacyjny. Komitet współtworzą przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja FOR oraz SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej. Najważniejszą jednak grupę organizatorów tego projektu będą stanowić Partnerzy, którzy złożą akces do Koalicji Przedsiębiorczych. Partnerem zostaje się łatwo. Trzeba na tej stronie zadeklarować przeprowadzenie w dniach 17-23 listopada 2008 r. przynajmniej jednego przedsięwzięcia promocyjnego. Ma to być działanie służące propagowaniu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Jakie? To już zależy od wyobraźni. Można skorzystać z propozycji przedstawionej przez organizatorów lub wymyślić coś własnego. To może być działanie adresowane do kilkorga młodych ludzi lub do całej polskiej młodzieży. Każdy z Partnerów przeprowadza to działanie na własny rachunek i ponosi jego ewentualne koszty. Suma działań Partnerów, uczestników Koalicji Przedsiębiorczych, powinna pomóc młodych ludziom zrozumieć zasady działania biznesowego i zachęcić ich do wyboru kariery życiowej opartej na własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji…

Komitet koordynacyjny: