Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dnia 3 czerwca br. w budynku przy Alei Niepodległości 128 odbędzie się konferencja „Restrukturyzacja i Transformacja Przedsiębiorstw” zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Manager Magazin. Jej patronami są: Ministerstwo Skarbu Państwa oraz McKinsey&Company. Konferencja będzie się składała z trzech części.

W pierwszej zatytułowanej „Praktyka i przywództwo” omówione zostaną przykłady długofalowych procesów przemiany firm, a także podjęta zostanie dyskusja na temat roli lidera organizacji w zarządzaniu i inicjowaniu transformacji.

W trakcie drugiej części konferencji „Podejście i narzędzia” poruszone zostaną zagadnienia związane z narzędziowymi aspektami procesów restrukturyzacji i modernizacji.

Trzecia część „Perspektywa właścicielska” będzie poświęcona wystąpieniom uczestników transformacji przedsiębiorstw w różnych kontekstach właścicielskich (m.in. Skarb Państwa, fundusze private equity, inwestorzy zagraniczni).

Głównymi adresatami konferencji są członkowie zarządów, dyrektorzy i menedżerowie najwyższego szczebla. Udział w konferencji daje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami gospodarczymi oraz nawiązania nowych kontaktów.

– Rafał Osiński