Forum Obywatelskiego Rozwoju

W sobotę 17 maja 2008 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się III Kongres Obywatelski zatytułowany „Jaka modernizacja Polski?”. Jago organizatorem w ramach Polskiego Forum Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Oprócz wysłuchania wykładów znanych osobistości ze świata polityki i nauki, uczestnicy kongresu będą mogli wziąć udział w jednej z siedmiu debat tematycznych m.in. „Edukacja dla modernizacji i rozwoju”, „Jaka reforma nauki i szkół wyższych?”, „Drogi do dobrego zarządzania”, czy „Jak budować infrastrukturę dla skoku cywilizacyjnego?”. Jedynym wymogiem uczestnictwa w wykładach i debatach jest wcześniejsza rejestracja na stronie głównej kongresu : III%20Kongres%20Obywatelski”>www.pfo.net.pl

– Jarosław Kantorowicz

III%20Kongres%20Obywatelski”>