Forum Obywatelskiego Rozwoju

2008-04-14

FOR przystąpiło do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, które wsparły kampanię społeczną „Zmień kraj. Idż na wybory”. Na stronie FOR zostały umieszczone filmy wykorzystywane w kampanii. FOR prowadziło również sekretariat kampanii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.21pazdziernika.pl

Przeczytaj raport o przebiegu kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory” i rekomendacje na przyszłość.