Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu dzisiejszym, 6 marca 2008 r., odbędzie się uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi, pomysłodawcy i przewodniczącemu rady fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Nadanie tytułu odbędzie się o godzinie 14 w Auli im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum na Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Program uroczystości przewiduje wystąpienie uhonorowanego profesora Leszka Balcerowicza, a także przemówienia dziekanów Wydziałów Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji, profesorów Tomasza Żylicza i Tadeusza Tomaszewskiego.

Serdecznie zapraszamy.