Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według analiz BIEC (Bureau for Investments and Economic Cycles) wskaźnik wyprzedzający koniunktury (WWK), który informuje o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł o 0,6 punktu w porównaniu z wynikami opublikowanymi w ubiegłym miesiącu. Ryzyko niższego tempa wzrostu PKB wynika z rosnących żądań płacowych zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym oraz z wyższej inflacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to szósty z rzędu spadek wartości WKK. Spadek WWK ma miejsce, pomimo korzystnych ostatnich danych makroekonomicznych dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej oraz pomimo stabilizacji rynku pracy.

Czytaj więcej w komentarzu na stronie internetowej portalu Bankier.pl