Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych o 0,25 punktu proc. (25 punktów bazowych). Obecnie w skali rocznej główna stopa referencyjna wynosi 5,50 proc., lombardowa 7,00 proc., depozytowa 4,00 proc., natomiast redyskontowa weksli 5,75 proc. Uchwała RPP w tej sprawie wejdzie w życie 28 lutego 2008 r. To już szósta podwyżka stóp o 0,25 punktu proc. Wcześniejsze miały miejsce w kwietniu, czerwcu, sierpniu, listopadzie 2007 r. oraz w styczniu br.