Forum Obywatelskiego Rozwoju


Jeszcze w tym tygodniu planowane jest spotkanie Donalda Tuska z ministrem finansów Jackiem Rostowskim oraz szefem klubu PO Zbigniewem Chlebowskim w sprawie dalszych losów podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). Rozmowy te są potrzebne, gdyż obecnie nie ma konsensusu co do likwidacji tego podatku. Premier motywuje chęć zniesienia podatku Belki potrzebą jak największego uproszczenia systemu podatkowego. Z kolei minister finansów zauważa, że likwidując podatek od dochodów kapitałowych pozbawia się budżet państwa części środków, których rząd potrzebuje na wypełnienie innych swoich zobowiązań. Zwraca on też uwagę, że zniesienie tego obciążenia spowodowałoby, że podatki płacone przez ludzi bogatszych byłyby efektywnie niższe. Premier zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji i wyraża chęć odpowiedzialnego podejścia do rozwiązania tych kwestii.