Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komisja Europejska dokonała rewizji prognozy inflacji w strefie euro na rok bieżący. Spodziewa się, że inflacja r/r wyniesie 2,6% (wobec 2,1% według wcześniejszych prognoz). Z kolei w całej Unii Europejskiej inflacja ma wynieść 2,9% (wobec 2,4% wcześniej). Główną przyczyną takiej korekty prognoz są rosnące ceny żywności i paliw, w efekcie czego styczniowa inflacja w strefie euro wyniosła 3,2% i była najwyższa od 14 lat. KE spodziewa się również niższego, niż przewidywano wcześniej, wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2008 r. Prognoza wzrostu PKB została obniżona z 2,2% do 1,8%. Ekonomiści oceniają, że może ona ulec dalszemu obniżeniu. Joaquin Almunia, unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych, uspokaja jednak, że europejska gospodarka ma solidne podstawy: stabilne finanse publiczne, niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, dość niskie bezrobocie i silną pozycję konkurencyjną.

Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2161.218.0.39.7.2.0.1.htm