Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny „Miesięcznej informacji o bezrobociu w Polsce w styczniu 2008 roku” wynika, że liczba bezrobotnych w styczniu 2008 r. wzrosła w stosunku do grudnia 2007 r. o 66,8 tys. osób (wobec wzrostu o 54,4 tys. osób w analogicznym okresie w roku ubiegłym). Według tej publikacji stopa bezrobocia pod koniec stycznia wynosiła 11,7 proc., czyli była o 0,3 punktu proc. wyższa niż w grudniu. Obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 1813,4 tys.

Czytaj więcej na stronie internetowej GUS.