Forum Obywatelskiego Rozwoju


Według najnowszych prognoz podanych przez Komisję Europejską, tempo wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej w przyszłym roku ma wynieść 2 proc. (wobec wcześniej szacowanego poziomu 2,4 proc.). Polska jest jednym z krajów, gdzie dynamika wzrostu gospodarczego ma osłabnąć. Obecne prognozy wzrostu PKB dla Polski wynoszą 5,3 proc (wobec 5,6 proc. wcześniej). Nawet pomimo mniejszego tempa wzrostu, Polska utrzyma się pod tym względem w czołówce państw UE. Równocześnie KE podniosła prognozę stopy inflacji w Polsce do 3,8 proc., czyli o 1 punkt proc. względem poprzednich prognoz. Analitycy KE przewidują jednak, że presja inflacyjna będzie się zmniejszać z upływem roku i w ostatnim kwartale dynamika wzrostu cen ma wynieść 3,2 proc. (czyli w granicach celu inflacyjnego NBP).