Forum Obywatelskiego Rozwoju

Płace w Polsce w 2007 r. wzrosły średnio o 12% (GUS) w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik ten nie jest jednak równomierny dla wszystkich zawodów. Podwyżki płac wystąpiły przede wszystkim w zawodach niższego szczebla (np: pokojówki, kelnerzy, budowlańcy). Według GUS-u już w pierwszych 3 kwartałach zeszłego roku płace w budownictwie wzrosły o przeszło 16% natomiast w usługach aż o 22%. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest emigracja zarobkowa Polaków (głównie do Wielkiej Brytanii). Co istotne, emigranci pracują zwykle za granicą na stanowiskach, na których w Polsce najbardziej brakuje siły roboczej. W przyszłości tendencja wzrostu płac w budownictwie powinna być utrzymana głównie ze względu na prace budowlane związane z organizacją Euro 2012.