Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zgodnie z danymi Centralnego Biura Statystycznego Zimbabwe styczniowa inflacja w tym kraju wyniosła 100580 proc. Oznacza to jej wzrost o 34367,9 punktu proc. w porównaniu z grudniowym wskaźnikiem, który wyniósł 66212,3 proc. Wysoka inflacja zmusiła tamtejszy Bank Centralny do kilkakrotnej dewaluacji waluty krajowej – dolara zimbabweńskiego (ZWD) oraz wprowadzenia do obiegu nowych banknotów o nominale 10 mln ZWD. Ten biedny kraj południowej Afryki zmaga się również z wysokim bezrobociem, które w styczniu osiągnęło poziom 80 proc.