Forum Obywatelskiego Rozwoju

Free to Choose to tytuł cyklu wykładów laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana, które zostały wyemitowane przez stację PBS w 1980 i 1990 r. Wykłady te są czymś więcej niż tylko programem edukacyjnym. Są one swoistym manifestem wolności, w którym, ten czołowy przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii, w przystępny, a przy tym niezwykle logiczny, sposób dowodzi, że większość problemów społeczno-gospodarczych można rozwiązać przy pomocy wolnego rynku. Na początku każdego odcinka Milton Friedman tłumaczy wybrane zagadnienia, by następnie zmierzyć się z krytyką zaproszonych do debaty gości. Omawiane tematy dotyczą m.in. zwalczania inflacji, przyczyn Wielkiego Kryzysu, sytuacji amerykańskiego szkolnictwa i przyczyn szybkiego wzrostu gospodarczego tygrysów azjatyckich. Łącznie nakręcono piętnaście odcinków Free to Choose, a na podstawie dziesięciu pierwszych wydano bestsellerową książkę o takim samym tytule.

– Wojciech Kuźnicki

Cykl wykładów (po angielsku): Free to Choose