Forum Obywatelskiego Rozwoju

Projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Pracy przewidują dwa rodzaje świadczeń dla osób oszczędzających w II filarze. Pierwszym z nich są dożywotnie emerytury, do których prawo będą miały osoby po ukończeniu 65 roku życia. Osoby nabywające prawo do świadczenia wcześniej mają natomiast otrzymywać emerytury okresowe. Będą więc one przysługiwać m.in. kobietom, ponieważ ich wiek emerytalny wynosi 60 lat. Emerytury okresowe mają być wyliczane przez ZUS na podstawie prognoz dalszego trwania życia i środków zgromadzonych w OFE, oraz mają być wypłacane wraz z emeryturą z I filaru. Projekt zakłada także dziedziczenie środków z II filaru, nie przewiduje natomiast emerytur małżeńskich. Propozycje te mają dziś trafić do konsultacji społecznych, a w marcu do Sejmu.