Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wzrost PKB w strefie euro zmniejszył się w ostatnim kwartale ubiegłego roku w stosunku do poprzedniego kwartału o połowę (w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 0,4% a w trzecim kwartale 0,8% ). Ponadto, w związku z umocnieniem się euro, wyższymi stopami procentowymi oraz trudną sytuacją na światowych rynkach finansowych, analitycy rynkowi nie przewidują, by pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł znaczącą poprawę wzrostu gospodarczego. Wynika to między innymi z wysokiej inflacji, która w styczniu tego roku osiągnęła poziom najwyższy od 14 lat, tj. 3,2% (rok do roku ), a także z pogorszenia nastrojów konsumentów w krajach strefy euro.

Czytaj więcej…