Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według wstępnej informacji Narodowego Banku Polskiego saldo rachunku bieżącego w Polsce w grudniu 2007 r. było ujemne i zostało oszacowane na poziomie 1 994 mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, tj. grudzień 2006 r., ujemne saldo rachunku bieżącego uległo powiększeniu o 654 mln EUR. Pogłębiający się deficyt kształtowany jest przez ujemne saldo obrotów towarowych (1 294 mln EUR) i dochodów (1 159 mln EUR) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (272 mln EUR) i usług (237 mln EUR). Łącznie dla 12 miesięcy, od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r., wartość skumulowanego ujemnego salda obrotów bieżących wyniosła 11 280 mln EUR. Dla porównania w 2006 r. zanotowano mniejsze łączne ujemne saldo obrotów bieżących o 2 471 mln EUR. Zdaniem Józefa Soboty, szefa departamentu statystyki NBP, deficyt do PKB w całym 2007 r. wyniósł 4 proc. lub trochę poniżej 4 proc.

Czytaj więcej na stronie Internetowej Narodowego Banku Polskiego.