Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny opublikował oficjalny komunikat dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. Zgodnie z informacją GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2007 r. wyniosło 2691,03 zł., co realnie (przy uwzględnieniu inflacji) oznacza wzrost o 6,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jak twierdzą analitycy, 2008 r. również będzie stał pod znakiem silnego wzrostu płac, jednak ich dynamika będzie niższa niż w 2007 r. Realny wzrost wynagrodzeń będzie niższy głównie z powodu wyższej inflacji.

O tym, że pracownicy będą domagać się dalszego wzrostu wynagrodzeń, mogą świadczyć wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Według sondażu prawie 1/5 społeczeństwa jest bardzo niezadowolona ze swoich dochodów, a 1/4 raczej niezadowolona. Tylko co dwudziesty pracujący Polak jest bardzo zadowolony ze swoich przychodów. Osób raczej usatysfakcjonowanych poziomem wynagrodzenia jest 22,6 proc., natomiast średnio zadowolonych ze swoich dochodów jest 28,6 proc.

Oficjalny komunikat na stronie internetowej GUS.