Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów, dochody sektora finansów publicznych będą wyższe od założonych w budżecie na 2008 r. o około 5 mld zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na redukcję deficytu budżetowego, a także deficytu całego sektora finansów publicznych, który, zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów prof. Stanisława Gomułki, ma być utrzymany na poziomie nie większym niż 2,5% PKB w bieżącym roku. Wyższe dochody podatkowe wynikają z wyższego od zaplanowanych w ustawie budżetowej poziomu inflacji, popytu wewnętrznego i wzrostu wynagrodzeń. Ekonomiści przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem. Dr Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, zwraca uwagę, że niższy od oczekiwanego może być wzrost PKB. Z kolei dr Mirosław Gronicki, były minister finansów, zauważa, że prognozy spodziewanego wzrostu popytu wewnętrznego nie są pewne, a rosnące zadłużenie służby zdrowia także jest coraz większym problemem.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/91759.html