Forum Obywatelskiego Rozwoju

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że kwota bazowa, która wpływa na wysokość rent i emerytur od marca wyniesie 2275,37 zł i będzie wyższa od obecnie obowiązującej o 215,45 zł. Przyczyni się to do zwiększenia wysokości tzw. części socjalnej emerytury, która wynosi 24% kwoty bazowej i wzrośnie od marca z 494,38 zł do poziomu 546,09 zł. Kwota bazowa ma także duże znaczenie przy ustalaniu wysokości podstawy wymiaru świadczeń. Wnioski o świadczenie złożone do ZUS w lutym zostaną rozpatrzone jeszcze w oparciu o starą kwotę bazową, podczas gdy świadczenie, które zostanie przyznane w marcu będzie wyliczone już z nową kwotą bazową. Jednakże świadczenia przyznane w lutym, w przeciwieństwie do przyznanych w marcu, zostaną zwaloryzowane. Wskaźnik waloryzacji dla świadczeń z okresu marzec 2007-luty 2008 wynosi ok. 4,3%.