Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według Haliny Wasilewskiej-Trenkner, członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP), inflacja przekroczy w pierwszym kwartale 2008 r. poziom 4% r/r. Uważa ona również, że sytuacja ta zmusi RPP do co najmniej jednokrotnej podwyżki stóp procentowych w tym okresie. Przyczyny inflacji mają obecnie źródła zarówno międzynarodowe jak i krajowe. Do pierwszych przyczyn zaliczają się wzrosty ceny ropy naftowej oraz rosnące ceny żywności na świecie. Do przyczyn krajowych należą podwyżki cen gazu ziemnego w lutym, a także oczekiwane wzrosty cen gazu ziemnego.