Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według ostatnio opublikowanego raportu międzynarodowej agencji ratingowej Moody’s, Polska utrzymuje swoją ocenę na poziomie A2. Raport agencji podkreśla, że nasz kraj ma za sobą kilkuletni okres wysokiego wzrostu gospodarczego, szybko rosnącego eksportu, niskiej inflacji oraz znaczącego napływu inwestycji zagranicznych. Dobrze ocenione zostało również zarządzanie długiem. Moody’s szacuje, że PKB w 2008 r. wzrośnie o 5,6%, a inflacja na koniec roku wyniesie 2,7%. Agencja zwraca uwagę na ryzyko powiększenia deficytu obrotów bieżących. Ocena ratingowa jest istotna dla gospodarki, gdyż ma wpływ na koszt zadłużenia sektora finansów publicznych.