Forum Obywatelskiego Rozwoju

Inflacja w strefie euro osiągnęła najwyższy poziom od 14 lat. Według wstępnych szacunków Eurostatu w styczniu 2008 r. w ujęciu rocznym wzrosła do 3,2% z 3,1% w grudniu 2007 r. Specjaliści uważają, że inflacja na tak wysokim poziomie wynika przede wszystkim z rosnących cen żywności. Przewidują również, że Rada Europejskiego Banku Centralnego nie zmieni stóp procentowych (obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 4,0%), chcąc w ten sposób ograniczyć prawdopodobieństwo nadejścia spowolnienia gospodarczego. Co więcej, podwyżka stóp procentowych przyczyniłaby się do zwiększenia dysparytetu pomiędzy stopami w USA i w strefie euro. Przedwczoraj Fed po raz drugi w ciągu dziewięciu dni zdecydował się na obniżenie głównej stopy procentowej, która wynosi obecnie 3,0%.