Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w Polsce. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu wzrosła o 27,1 tys. osób, tj. o 1,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrost bezrobocia dotyczył piętnastu województw. Najwięcej bezrobotnych przybyło w woj. opolskim (wzrost o 3,7%) oraz w woj. świętokrzyskim (wzrost o 3,5%). Tylko w woj. śląskim odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych o 0,3%. Wzrost stopy bezrobocia w ostatnim miesiącu 2007 r. można tłumaczyć sezonowością polskiego rynku pracy.

Oficjalna informacja na stronie internetowej GUS.