Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. Tym samym główna stopa procentowa (tzw. stopa referencyjna) wynosi obecnie 5,25%. Z kolei stopa lombardowa wzrosła wczoraj do 6,75%, depozytowa – do 3,75% a redyskontowa – do 5,50%. Wczorajsza podwyżka była piątą z kolei od kwietnia 2007 r. Rada uzasadniła swoją decyzję m.in. wzrostem inflacji bazowej (nieuwzględniającej cen żywności i paliw) oraz ryzykiem utrzymywania się poziomu inflacji powyżej 3,5% w najbliższych miesiącach. Zdaniem ekspertów rynkowych w marcu można spodziewać się jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o kolejne 0,25 punktu procentowego. Odmienną decyzję podjął wczoraj amerykański bank centralny. Fed po raz drugi w ciągu 9 dni zdecydował się na obniżenie stóp procentowych, tym razem o pół punktu procentowego.