Forum Obywatelskiego Rozwoju


Polski rząd ma w najbliższym czasie zaakceptować nowy projekt ustawy dotyczącej Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zniesie on górny limit powierzchni obszarów przeznaczonych na ten cel, który wynosił dotychczas 12 tys. ha. Eksperci Ministerstwa Gospodarki są zdania, że zniesienie limitu ograniczającego ilość terenów dostępnych dla SSE przyczyni się do utrzymania obecnej dynamiki napływu inwestycji i zmniejszenia niezdrowej konkurencji o dodatkowe grunty pomiędzy poszczególnymi SSE. Prognozują oni jednak, iż ogólna powierzchnia Stref po zniesieniu ograniczenia nie przekroczy 20000 ha.

SSE to wydzielone administracyjnie obszary na terytorium Polski, w których przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnych ulg podatkowych i rozpoczynać działalność na przygotowanych, uzbrojonych działkach. Obecnie w Polsce działa 14 SSE, które przyczyniły się do powstania ponad 146 tys. miejsc pracy. Szacunki Ministerstwa Gospodarki wskazują, że przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego każde 1000 ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ciągu roku może wygenerować dodatkowych 24000 miejsc pracy.