Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 r. produkt krajowy brutto był wyższy realnie (w cenach stałych roku poprzedniego) o ok. 6,5% w porównaniu z 2006 r. Analogiczny wskaźnik w 2006 r. w stosunku do 2005 r. wyniósł 6,2%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła, w porównaniu z 2006 r., o ok. 6,6%, natomiast popyt krajowy był realnie wyższy o ok. 7,3%.

Oficjalny komunikat na stronie internetowej GUS.