Forum Obywatelskiego Rozwoju

Andrzej Rzońca, „Wielkie zawirowania, wielki strach i wielkie nadzieje”, Gazeta Wyborcza, 23.01.2008