Forum Obywatelskiego Rozwoju


Według najnowszego badania koniunktury przeprowadzonego przez NBP większość polskich przedsiębiorców patrzy w przyszłość z optymizmem. Właściciele firm oczekują poprawy sytuacji ekonomicznej swoich przedsiębiorstw, wzrostu zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych oraz popytu i produkcji. Z drugiej strony według badanych przedsiębiorców może nastąpić pogorszenie opłacalności eksportu i wzrost kosztów czynników produkcji – zarówno pracy, jak i materiałów i surowców. Potencjalnym zagrożeniem dla przyszłych wyników przedsiębiorstw jest fakt, iż ponad połowa zatrudnionych może w tym roku oczekiwać podwyżki wynagrodzenia – przedsiębiorcy szacują, że wzrost płac obejmie ok. 53% pracowników, co stanowi najwyższy odsetek od początku prowadzenia badania koniunktury przez NBP. Firmy deklarują także dalszy wzrost zatrudnienia, które w niektórych gałęziach gospodarki osiągnie najwyższe wskaźniki w historii badania.


Czytaj więcej…