Forum Obywatelskiego Rozwoju


W styczniu Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała po raz kolejny „Czarną listę barier” stanowiąca spis najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców barier. Dokument przygotowany przez PKPP wymienia w tym wydaniu aż 176 przeszkód prawnych i faktycznych, które w istotnym stopniu ograniczają prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Są wśród nich: bariery podatkowe (w tej kategorii – 31), bariery wynikające ze stosunków pracy (50), z systemu ubezpieczeń społecznych (5), z systemu wykorzystania funduszy strukturalnych (11), ograniczenia procesu budowlanego (20), wynikające z przepisów ochrony środowiska (4) oraz dotyczące poszczególnych branż (42) i inne (13). Wiele z wymienionych ograniczeń to niestety problemy, które pojawiły się na liście już w zeszłym roku.

„Czarna lista barier” PKPP Lewiatan 2008