Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prawie 900 tys. osób może otrzymać niższe emerytury, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przelewał ich składek na konta emerytalne w ZUS i otwartych funduszach emerytalnych w latach 1999-2001. Problem dotyczy kobiet, które w tym czasie były na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Kwestia ta jest istotna ze względu na fakt, iż za 11 miesięcy nastąpi zmiana w sposobie wypłacania emerytur. Ich wysokość będzie bezpośrednio powiązana z wielkością odłożonych składek. Rzecznik ZUS tłumaczy, że problem wynika z faktu, że we wspomnianym okresie Zakład miał problemy z oprogramowaniem do przetwarzania dokumentów. Jednocześnie obiecał, że składki zostaną zaksięgowane do końca bieżącego roku.

Źródło: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4874665.html