Forum Obywatelskiego Rozwoju


Sejmowa Nadzwyczajna Komisja ds. związanych z ograniczeniem biurokracji – „Przyjazne Państwo” – pracuje nad projektami nowelizacji, mającymi usunąć absurdy podatkowe. Przewodniczący komisji, Janusz Palikot, przedstawił propozycje rozwiązań niektórych niedoskonałości systemu podatkowego. Wśród proponowanych zmian są m.in.: skrócenie obowiązkowego czasu przechowywania paragonów i wydruków fiskalnych (obecnie jest to 5 lat a wydruki są nieczytelne już po roku), umożliwienie tymczasowego używania numeru REGON w czasie oczekiwania na NIP (obecnie w okresie oczekiwania na przyznanie NIP, przedsiębiorca nie może wystawiać ani przyjmować faktur), zmniejszenie minimalnego kapitału wymaganego do założenia spółki z o.o. z 50 do 5 tys. zł. (co ma pomóc zwiększyć liczbę zakładanych firm). Działania posłów aktywnie wspierają sami zainteresowani, czyli prywatni przedsiębiorcy. Na jednym z posiedzeń komisji przedstawiciele PKPP „Lewiatan” przedstawili tzw. „Czarną Listę Barier 2008”, wskazującą na najbardziej newralgiczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czarna Lista Barier 2008