Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wczoraj, po przyjęciu przez Sejm 16-nastu senackich poprawek, zostały zakończone prace nad budżetem na 2008 r. Ostatnie zmiany w ustawie budżetowej dotyczyły przesunięć środków budżetowych w ramach poszczególnych działów. Do końca tygodnia budżet zostanie przedłożony prezydentowi, który zgodnie z Konstytucją RP ma tydzień czasu na jego podpisanie. Dochody tegorocznego budżetu mają wynieść 281,8 mld zł., a wydatki 308,9 mld zł. Szacowany deficyt budżetu państwa, czyli różnica między dochodami i wydatkami, to 27,1 mld zł.