Forum Obywatelskiego Rozwoju

KOMUNIKAT NR 15 23/01/2008

NIERZETELNA INFORMACJA:

„W zeszłym roku (…) mieliśmy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, najniższą inflację i tak dalej.”
– Michał Kamiński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Źródło: Radio Zet, 7. Dzień Tygodnia, 20.01.2008, strona internetowa:
http://www.radiozet.pl/Programy/ProgramSzczegoly.aspx?AudycjaId=551&PageIndex.

SPROSTOWANIE:

Według szacunkowych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2007 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 6,6%. Wyższy wzrost gospodarczy zanotowało w tym okresie 7 krajów europejskich: Ukraina (6,7%), Rosja (7,0%), Białoruś (7,8%), Litwa (8,0%), Estonia (8,0%), Słowacja (8,8%) i Łotwa (10,5%). Według danych GUS-u średnioroczna inflacja w 2007 r. wyniosła w Polsce 2,5%. Niższą średnioroczną inflację według szacunkowych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego zanotowało w tym okresie 17 krajów europejskich.

Źródła: GUS, strona internetowa:
http://www.stat.gov.pl/gus/45_1634_PLK_HTML.htm;
MFW, strona internetowa:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx.