Forum Obywatelskiego Rozwoju

Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj wstępne wyniki badań dotyczące koniunktury w przemyśle, handlu i usługach. Zdaniem GUS klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym należy ocenić pozytywnie. Optymistyczne nastroje przedsiębiorców w tym sektorze wynikają przede wszystkim z oczekiwań dotyczących przyszłego portfela zamówień i produkcji oraz zadowalającej sytuacji finansowej. Równie pozytywny klimat koniunktury panuje w sektorze usług, a zwłaszcza w branży pośrednictwa finansowego. Sytuacja w tej branży jest lepsza niż przed miesiącem a także w stosunku do stycznia 2003 r. Handel zagraniczny jest jedynym sektorem, w którym ogólny klimat koniunktury oceniany jest mniej optymistycznie w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Takie prognozy wynikają przede wszystkim z gorszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w tym sektorze oraz mniejszej sprzedaży.

Wstępne wyniki badań dostępne są na stronie internetowej GUS-u.