Forum Obywatelskiego Rozwoju

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że inflacja bazowa netto w ujęciu rocznym w grudniu 2007 r. wyniosła 1,7 proc. Jest to poziom wyższy zaledwie o 0,2 pkt proc. w porównaniu z listopadem 2007 r., co oznacza iż presja na wzrost płac w całej gospodarce (poza sektorem żywnościowym) pozostaje pod kontrolą. Inflację bazową netto oblicza się po wyeliminowaniu grupy żywności i paliw ze wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, ponieważ te dobra podlegają krótkookresowym bądź sezonowym wahaniom.