Forum Obywatelskiego Rozwoju

Amerykańska organizacja Freedom House opublikowała wyniki badań dotyczących wolności politycznych i cywilnych na świecie – Freedom in the World 2008. Zgodnie z rankingiem 90 państw na 193 (czyli 47%) zostało uznanych za wolne (free), 60 państw jest częściowo wolnych (partly free), natomiast 43 państwa zalicza się do grupy krajów, w których nie ma wolności (not free). Jak wynika z opracowania blisko 2,4 mld ludzi żyje w państwach, w których nie ma wolności, czyli o autokratycznych lub totalitarnych rządach. Najwięcej, bo 14 takich krajów leży w regionie Afryki Subsaharyjskiej. W porównaniu z poprzednim rankingiem wskaźnik wolności wykazuje tendencje spadkowe m.in. w Azerbejdżanie, Kamerunie, Egipcie, Malezji, Rosji oraz Szwajcarii, a wzrasta m.in. w Polsce, Ruandzie oraz w Turcji.

Czytaj więcej…