Forum Obywatelskiego Rozwoju


BIEC (ang. Bureau for Investments and Economic Cycles) zaprezentował w środę najnowsze dane dotyczące Wskaźnika Dobrobytu. Po ponad roku dynamicznego wzrostu, w styczniu 2008 r. jego wartość spadła. Analitycy tłumaczą to przede wszystkim rosnącymi cenami, spadkiem realnych wynagrodzeń i powolnym wzrostem liczby nowych mieszkań.
Wskaźnik Dobrobytu jest miarą odzwierciedlającą nastroje konsumentów. Powstaje w oparciu o oficjalne dane statystyczne, dotyczące głównych czynników ekonomicznych, które mają wpływ na optymizm bądź pesymizm Polaków. Jego zaletą jest to, że eliminuje gwałtowne lecz krótkotrwałe wahania nastrojów spowodowane np. wydarzeniami politycznymi i sportowymi czy katastrofami.