Forum Obywatelskiego Rozwoju

Główny Urząd Statystyczny poinformował wczoraj, że w grudniu ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4 proc. w stosunku do takiego samego okresu przed rokiem. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń 1,5 do 3 proc. Zdaniem ekspertów do podwyżki stóp procentowych dojdzie już na styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Takie przypuszczenia może potwierdzać wypowiedź Jana Czekaja – członka RPP. Jego zdaniem prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu Rady jest większe niż 50%.