Forum Obywatelskiego Rozwoju

Niska aktywność zawodowa wśród osób zdolnych do podjęcia pracy w wieku 15-64 lata to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek pracujących w populacji w wieku produkcyjnym, sukcesywnie obniżał się w naszym kraju, by latach 2000-2004 osiągnąć poziom 53,3%. Najgorzej sytuacja przedstawia się w grupie osób 55-64 lata, gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosi 28,1%. Dla porównania w Irlandii aktywność zawodowa w tej grupie osób wynosi 53,4%.
Polska ma najmłodszych emerytów w Europie. W 2005 r. mężczyźni przechodzący na emeryturę mieli średnio 58,7 lat, natomiast kobiety 56 lat. Przeciętny wiek emeryta w naszym kraju może być jeszcze niższy, bowiem do konsultacji w sejmie trafił projekt, który pozwoli mężczyznom o 5 lat wcześniej niż dotychczas (czyli w wieku 60 lat) kończyć aktywność zawodową. Ekonomiści alarmują, że dodatkowe przywileje mogą przyczynić się do kryzysu finansów publicznych. Ich zdaniem już w ciągu najbliższych 5 lat na wypłaty emerytur może zabraknąć około 156,7 mld zł.