Forum Obywatelskiego Rozwoju

W 2007 r. po raz pierwszy od 1969 r. w Niemczech nie odnotowano deficytu budżetowego. Jeszcze w 2006 r. deficyt wynosił 1,6% produktu krajowego brutto, a wcześniej przekraczał nawet 3% PKB, co oznaczało łamanie warunków konwergencji obowiązujących w strefie euro. Analitycy przewidują, że zbilansowanego budżetu nie uda się jednak utrzymać długo. Już w przyszłym roku w budżecie Republiki Federalnej ma pojawić się niewielki niedobór środków finansowych związany z wchodzącymi w życie reformami podatkowymi. Jednocześnie w Niemczech regularnie spada tempo wzrostu PKB. W 2006 r. wynosiło ono 2,9%, w 2007 r. – 2,5%, natomiast w przyszłym jest spodziewany spadek tempa wzrostu do poziomu poniżej 2,0% rocznie.