Forum Obywatelskiego Rozwoju

Minister skarbu, Aleksander Grad na wczorajszym posiedzeniu Sejmu ogłosił, że przychody z prywatyzacji w 2008 r. wyniosą 4,5-5 mld zł. W lutym Ministerstwo Skarbu Państwa ma przedstawić 4-letni plan prywatyzacyjny, który zakłada przychody z prywatyzacji do 2011 r. na poziomie 25-30 mld zł.
Aleksander Grad zapowiedział także prowadzenie kartoteki dla każdej prywatyzowanej spółki w celu zapewnienia przejrzystości. Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprywatyzować głównie te spółki, w których państwo ma niepotrzebne mu udziały. Są to na przykład spółki z sektora turystycznego oraz branży meblowej. Jedną ze spółek, która zostanie sprywatyzowana jest LOT. Dziś ma zostać sporządzony projekt umowy, która będzie podpisana do końca stycznia. W 2008 r. sprywatyzowanych ma zostać łącznie ok. 350 spółek.