Forum Obywatelskiego Rozwoju

W 2007 r. do kasy NFZ wpłynęło o 600 mln zł więcej ze składek zdrowotnych niż planowano. Fundusz czeka jeszcze na ostanie pieniądze zaliczane do ubiegłorocznych dochodów szacując zarazem, że wpływy za 2007 r. będą wyższe o 1 mld zł od zakładanych w budżecie i wyniosą 42,6 mld zł. Zwiększenie wpływów do NFZ wynika z dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce. W ubiegłym roku odnotowano wysokie tempo wzrostu gospodarczego, co oznacza, że zarabiamy więcej, a co za tym idzie nominalnie płacimy większe składki do NFZ. Spada także bezrobocie, więc coraz więcej ludzi owe składki płaci.
Mariola Dwornikowska, wiceminister zdrowia odpowiedzialna za finanse podkreśla, że jest to znaczący odsetek kwoty potrzebnej na podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Nie zgadza się natomiast z propozycją podniesienia składki zdrowotnej o 2 punkty procentowe. przedstawianą przez niektórych polityków. Ministerstwo Zdrowia uważa, że sytuację w służbie zdrowia może poprawić wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Według danych zaprezentowanych przez GUS, wydatki na opiekę medyczną w 2006 r. były finansowane w 69 procentach przez pieniądze publiczne.